ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לרשויות המקומיות

קוד המקור של הנתונים