ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני אגרות בעד כלי רכב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים