ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק הארנונה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים