ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לתקציב המשטרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים