ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני משרד הסעד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים