ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לתקציב אגף השיקום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים