ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני שיכון ומשכנתאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים