ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני שיכון

קוד המקור של הנתונים