ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לבחינת תקציב משרד החקלאות והשינויים בסעיפי ההוצאה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים