ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני שבח מקרקעין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים