ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני שרות השידור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים