ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני הפנסיות מהגרמנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים