ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני הסוכנות היהודית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים