ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני תקציב הכנסת

קוד המקור של הנתונים