ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני הכנסות ממסים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים