ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים