ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני מס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים