ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני מס מותרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים