ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לבירור תביעות אזרחים מפונים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים