ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני סעד לטיפול בעולים במעברות ובמחנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים