ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לענין משקים עקורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים