ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לחוק לעידוד השקעות הון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים