ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק האשראי האמריקאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים