ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לענין הלוואות ומענקים לרשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים