ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לבירור פרשת יוסף באבו גוש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים