ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחקירת טענות חה"כ גיל על הפליות במסירת עבודות שיכון ציבוריות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים