ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק משפחות החללים (תגמולים ושיקום)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים