ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק משפחות החללים (תגמולים ושיקום)

כל ישיבות הועדה

  • 31/05/1950

    None

    אין פרוטוקול

  • 24/05/1950

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים