ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה בענין הצעת חוקת תשלומים למשפחות החיילים בשרות חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים