ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני נכי מלחמת העולם השניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים