ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה להפליות במסירת עבודות וחמרי בנין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים