ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני השכר לצבא סדיר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים