ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני פנסיה לחיילים ונכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים