ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק איסור אפיית לילה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים