ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לעניני נייר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים