ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני השוק השחור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים