ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני שווק המלט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים