ועדה של הכנסת ה-17

ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

קוד המקור של הנתונים