ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה להסדרת העיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

קוד המקור של הנתונים