ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לחוק לתיקון פקודת מס בולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים