ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לתקציב החינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים