ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לתקציב התרבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים