ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לברור תלונתו של מר פנקס

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים