ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני תקציב החינוך והתרבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים