ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לענין חינוך עוורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים