ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני ניר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים