ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לענייני חוץ וביטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים