ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לניסוח הצעת מחאה נגד זיונה של גרמניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים