ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לשינויים בחוק השיפוט הצבאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים