ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לענין חוקת השיפוט הצבאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים