ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לחוק האזרחות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים