ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לעניני בריאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים